Regels van het Baanzetten

Niet iedereen is een Ace-rijder, stuurfoutjes maken we allemaal en soms raak je een tegenstander. Dan zijn baanzetters je beste vriend. Dus ga niet schreeuwen om baaninzet, vriendelijk verzoeken mag.
En hou in gedachten dat als je baanzet, dat je dit doet op de manier zoals je zelf geholpen wilt worden.

Na het rijden wordt de auto op de daarvoor bestemde tafel (onder de rijdersstelling) geplaatst en wordt er meteen baangezet voor de eerstvolgende heat. Baanzetten is verplicht!

Tijdens het baanzetten is het zo dat rijdend verkeer voor gaat, ofwel, zet de omgevallen auto pas recht als je daarmee de overige auto’s niet hindert.
Als je zelf niet kan baanzetten i.v.m. reparaties bijvoorbeeld, dien je zelf voor vervanging te zoeken.

  • Baanzetters dragen een geel hesje
  • Baanzetters eten, drinke, roken, fotograferen, telefoneren niet tijdens het baanzetten
  • Baanzetters hebben een actieve houding
  • Baanzetters houden het wedstrijdverloop in de gaten
  • Baanzetters letten op de vorbij rijdende auto’s binnen hun baanzetgebied (en dus niet allen de kop van het veld)
  • Baanzetters doen we direct in de heat, nadat je gereden hebt.
  • Baanzetten doen we voor elkaar en me elkaar